มาตรฐานเฉดสี RAL

RAL คือ รหัส ที่กำหนด เฉดของสี โดยมีที่มาจากประเทศเยอรมันนี ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก RAL จึงเข้ามามีบทบาท 

 

ท่านเลือกเฉดสีฝุ่นตามรหัส RAL ที่ท่านต้องการตามรหัสสี RAL 

 

ทั้งนี้เฉดของสี RAL เป็นสีที่แสดงคร่าวๆ เท่านั้น  ซึ่งมีความแตกต่างของสีขึ้นอยู่กับวัตถุ (RAL พิมพ์ลงกระดาษ ซึ่งต่างจากสีฝุ่นพ่นโลหะ) เพื่อความถูกต้องของสีฝุ่น จึงควรดูที่แผ่นสีของจริงจะดีที่สุด

Visitors: 108,439