ระบบการพ่นสีฝุ่น

ทางทีมงานของบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการทำระบบพ่นสี สามารถให้คำปรึกษาท่านได้

ติดต่อ 02-464-7418 

ระบบพ่นสีจะเริ่มจาก

1.การเตรียมผิว Pretreatment ทำความสะอาดผิวชิ้นงานก่อนทำการพ่นสีฝุ่น

2.การพ่นสีฝุ่นโดยห้องพ่นห้องสี Powder Coating Spraying booth พ่นสีฝุ่นที่ห้องพ่นเพื่อป้องกันสีไม่ให้ฟุ้งกระจายและนำสีกลับมาใช้ใหม่

3.อบสี Curing ทำการอบสีฝุ่นในอุณหภูมิประเภทสี่ฝุ่นต้องการ (180-200 องศา) ประมาณ 10 นาที เพื่อให้สีฝุ่นละลายตัวเข้ากับชิ้นงาน

Visitors: 108,440