วิธีการตรวจคุณภาพสีด้วยตัวเอง

วิธีตรวจสอบสีสุก ที่คุณสามารถทำเองได้ง่ายนิดเดียว!!!
ทางทีมงานยกตัวอย่าง 2 วิธีนะครับ

1.Bending ดัด พับ งอ


วิธีการโดย การดัดชิ้นงานของคุณ เมื่อดัดแล้ว 
เกิดผลดังนี้
- สีไม่หลุดออก = สีสุก
- สีหลุดออก ให้คุณลองพับดัด ฟิมส์สีที่หลุดออก
* เกิดสีแตก = พบว่าสีไม่สุก
* เกิดสีไม่แตก = การเตรียมผิวชิ้นงานไม่ได้คุณภาพ

 

2.Cross Cut การขีดตาราง


วิธีการโดย ให้นำคัตเตอร์ขีดเป็นตารางสี่เหลี่ยมระห่างประมาณ 1 cm กว้างรวม 1 นิ่ว หลังจากนั้นนำสก็อตเทปใสแปะแล้วดึงออกมา
เกิดผลดังนี้
- สีไม่หลุดออก = สีสุก
- สีหลุดออก ให้คุณลองพับดัด ฟิมส์สีที่หลุดออก
* เกิดสีแตก = พบว่าสีไม่สุก
* เกิดสีไม่แตก = การเตรียมผิวชิ้นงานไม่ได้คุณภาพ

สุดท้ายนี้ การอบให้สีสุก อุณภูมิที่อบสีฝุ่นทำให้สุกคือ 180-200 องศา (แล้วแต่ชนิดสีฝุ่น) ที่อุณภูมิชิ้นงาน 10 นาที ไม่ใช่อุณภูมิเตา ชิ้นงานหนาควรใช้เวลามากขึ้น

Visitors: 108,441