วิธีคำนวณการใช้สีฝุ่น

เป็นวิธีคำนวณแบบง่ายๆในการคำนวณปริมาณการใช้สีฝุ่น 

 

1.พ่นสีฝุ่นแบบทิ้งเศษไม่นำกลับมาใช้ใหม่ (รวมถึงส่งให้รับจ้างพ่น)

ได้ประมาณ 3-4 ตารางเมตร ต่อ 1 กิโลกรัม

 

2.พ่นสีฝุ่นแบบนำกลับมาใช้ใหม่ (ระบบห้องพ่น ร่อนสีกลับมาพ่นใหม่)

ได้ประมาณ 7-8 ตารางเมตร  ต่อ 1 กิโลกรัม

 

ค่าที่บอกไว้เป็นแค่จำนวนคราวๆเท่านั้น เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น

-คน (พ่นหนา/พ่นบาง)

-ปืน (Auto/Manual/การปล่อยสี)

-ห้องพ่น (การดูดสีกลับมาใช้ใหม่)

-กราวด์ (คลายประจุสี)

-ชิ้นงาน (ซอกมุม)

-สี (การยึดเกาะของสี)

 

ทั้งนี้คุณควรคำนวณปริมาณงานกับการใช้สีฝุ่น คุณจะได้ค่าที่แท้จริงต่องานของคุณ

 

Visitors: 108,436